Wydrukuj stronę

Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 16 października 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 października 2017 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-55/17 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
Przejdź do początku