Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 16 października 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16 października 2017 r. dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-55/17 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Pawel Lukawski
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 października 2017 r., godz. 11:51
Przejdź do początku