Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Administracyjnego

z dnia 17 marca 2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na Utrzymanie czystości i zieleni w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Niewęgłowska
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 marca 2017 r., godz. 12:40
Przejdź do początku