Wydrukuj stronę

Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 4 lipca 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 lipca 2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-40/17 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedłużenie praw do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania Microsoft”
Przejdź do początku