Wydrukuj stronę

Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 19 czerwca 2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 19 czerwca 2017 r dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-32/17 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę przestrzeni dyskowej i dostawę licencji IBM SAN Volume Controller dla SN”.
Przejdź do początku