Wydrukuj stronę

Zamówienia publiczne

Zamówienie Biblioteki

z dnia 27 października 2017 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na prenumeratę i dostawę prasy oraz fachowych czasopism prawniczych na rok 2018 dla potrzeb Sądu Najwyższego.
Przejdź do początku