Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 20 października 2016 r.
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-60/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Pawel Lukawski
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 października 2016 r., godz. 15:21
Przejdź do początku