Zamówienia publiczne

Zamówienie Biura Informatyki

z dnia 13 października 2016 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12 października 2016 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPP IV-2310-60/16 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Najwyższego”.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Pawel Lukawski
Czas udostępnienia informacji w BIP:
13 października 2016 r., godz. 10:13
Przejdź do początku