Ogłoszenia

Rekrutacja na stanowisko związane z obsługą sekretariatu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy informuje, że możliwe jest zgłaszanie się osób zainteresowanych podjęciem pracy w sekretariacie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Podstawowe obowiązki:

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
 • Prowadzenie kalendarza, umawianie spotkań służbowych, kontakt z podmiotami zewnętrznymi.
 • Zbieranie danych na potrzeby Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Szefa Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, ich analiza, raportowanie, tworzenie pism, prezentacji oraz podsumowań.
 • Sporządzanie i redagowanie pism związanych z pracą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Do umiejętności i wymagań, których oczekuje się od tego stanowiska należą:

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne i doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem sekretariatu.
 • Znajomość języków: język angielski B2 (wymóg konieczny)
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 • Logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.
 • Budowanie dobrych relacji z ludźmi, komunikatywność, nienaganna kultura osobista, doskonała organizacja własnej pracy (zadaniowość, planowanie, zarządzanie swoim czasem oraz pracą), radzenie sobie ze stresem i presją czasu, samodzielność, sumienność i dokładność

Zgłoszenia w formie pisemnej wraz z przedstawieniem swojej dotychczasowej drogi zawodowej należy składać do dnia 20 października 2019 r.:

 • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Najwyższego w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego-Biuro Kadr", lub
 • przesyłając pocztą na adres Sąd Najwyższy, Izba Dyscyplinarna, Biuro Kadr, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, lub
 • na adres e-mail:  acej@sn.pl

 

Zastrzega się kontakt z wybranymi kandydatami.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Čapkovska Anna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 października 2019 r., godz. 11:57
Przejdź do początku