Ogłoszenia

Rekrutacja na stanowisko Asystenta Sędziego

Sąd Najwyższy informuje, że możliwe jest zgłaszanie się osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze Asystenta Sędziego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 5 z 2018 roku, ze zm.) kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze. Od kandydatów oczekuje się doświadczenia w samodzielnej pracy prawniczej, wiedzy z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa Unii Europejskiej. Dodatkowymi atutami będą: wcześniejsza działalność w organach związanych z sądownictwem dyscyplinarnym oraz praca naukowa.

Zgłoszenia w formie pisemnej wraz z przedstawieniem swojej dotychczasowej drogi zawodowej należy składać do dnia 20 sierpnia 2019 r.:

  • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Najwyższego, w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – Biuro Kadr"
  • na adres: Sąd Najwyższy - Izba Dyscyplinarna, Biuro Kadr

    Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa.
  • na adres e-mail: acej@sn.pl

Możliwe jest także zgłaszanie się kandydatów będących sędziami sądów powszechnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzega się kontakt z wybranymi kandydatami.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Čapkovska Anna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 lipca 2019 r., godz. 9:59
Przejdź do początku