Komunikaty o sprawach

O uprawnieniach gmin prowadzących cudze sprawy bez zlecenia zadecyduje powiększony skład SN

18 maja 2017 r.

​III CZP 12/17

​W dniu 18 maja br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 12/17, w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w K.:

„Czy gmina jest uprawniona, jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia, do wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego i dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z tego lokalu?”

przekazał powyższe zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy na podstawie art. 390 § 1 zdanie drugie k.p.c., uznając, że wobec istotnych i wyraźnych rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz wobec wagi społecznej  przedstawionego zagadnienia – bo takie zarządy są sprawowane przez gminy w całej Polsce; są powszechne – uzasadnione było przekazanie powyższego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 maja 2017 r., godz. 15:33
Przejdź do początku