Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy odroczył sprawę Mariusza T. uznanego za osobę stwarzającą zagrożenie

16 kwietnia 2015 r.

​I CSK 821/14, I CSK 825/14

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym (16.04) postanowił odroczyć rozpoznanie skargi kasacyjnej Mariusza T. uznanego za osobę stwarzającą zagrożenie do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny wniosków oraz pytań prawnych, które wpłynęły w sprawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, na podstawie której Mariusz T. został umieszczony w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (Sygn. akt I CSK 821/14).

W drugiej rozpoznawanej w dniu dzisiejszym sprawie dotyczącej uznania za osobę stwarzającą zagrożenie, Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez prokuratora w sprawie Krzysztofa S., w stosunku do którego Sąd Apelacyjny oddalił wniosek o uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie (Sygn. akt I CSK 825/14).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 kwietnia 2015 r., godz. 11:56
Przejdź do początku